suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysministeriö

Työttömyyskassan toimilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työttömyyskassa perustetaan kassan säännöt sisältävällä sopimuskirjalla. Toimiluvan uuden kassan perustamiselle myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Toimi näin

Toimilupa on haettava ja ilmoitus työttömyyskassarekisteriin on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Toimiluvan hakijan on toimitettava työttömyyskassan säännöt sisältävä sopimuskirja sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon. Ilmoitus työttömyyskassarekisteriin tehdään Finanssivalvonnalle. Toiminnan muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä työttömyyskassarekisteriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Sopimuskirjan säännöissä on mainittava ainakin:

1. Kassan nimi, johon tulee sisältyä sana "työttömyyskassa", ja kunta, joka on kassan kotipaikka

2. Ne ammatit tai työalat, jotka kassan toiminta käsittää.

3. Jäsenmaksujen laskemisen perusteet ja perimistapa, sekä miten jäsenmaksujen suuruutta muutetaan, ja milloin jäsenmaksu on maksettava

4. Millä edellytyksillä jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksujen suorittamisesta

5. Päivärahan saamisen ehdot, ja mitä jäsenen tulee päivärahaa hakiessaan noudattaa

6. Miten kassan hallinto järjestetään, ja miksi ajaksi jäsenet valitaan kassan hallintoelimiin, sekä mitä asioita hallintoelimet käsittelevät

7. Mahdollinen valtuuskunta, sen tehtävät ja kokoonpano

8. Kenellä on oikeus kirjoittaa kassan nimi

9. Minkä ajan kuluessa tilikauden päätyttyä tilinpäätöksen tulee olla valmiina, miten kassan hallinto ja tilit tarkastetaan, sekä milloin ja miten tilinpäätös vahvistetaan

10. Milloin kassan varsinainen kokous pidetään, ja mitä asioita kokouksessa käsitellään

11. Millä tavalla kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan kassan jäsenille

12. Miten kassan tasoitusrahasto muodostetaan, ja kuinka tasoitusrahasto käytetään ja sijoitetaan

13. Miten kassan varat käytetään, jos kassa puretaan.

Kun työttömyyskassan säännöt on vahvistettu, työttömyyskassa on viipymättä ilmoitettava työttömyyskassarekisteriin. Ilmoituksen allekirjoittaa työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimilupa on haettava ja ilmoitus työttömyyskassarekisteriin on tehtävä ennen toiminnan aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysministeriö
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysministeriö
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysministeriö
Päivitetty: 1.4.2021