suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Työttömien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

Työttömillä on oikeus terveystarkastukseen. TE-toimisto pitää huolta, että työtön kutsutaan terveystarkastukseen laatimalla asiakkaalle lähetteen terveystarkastuksen tekijälle. Kutsu terveystarkastukseen lähetetään kotiin kirjeitse. Terveystarkastuksen tekee yleensä hoitaja, joka tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon tai muiden palveluiden pariin.

Terveystarkastukseen sisältyy yleensä erilaisia mittauksia, kuten verenpaine, paino, painoindeksi ym. Käynnillä tehtävä terveyshaastattelu on tärkeä osa tarkastusta. Keskustellaan henkilön terveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyvistä asioista. Erityistä huomiota kiinnitetään seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa sopivaa ruokavaliota, liikuntaa ja omahoitoa koskevaa neuvontaa. Mikäli tulee ilmi tarve lisätutkimukseen tai hoitoon ohjataan potilas jatkotoimenpiteisiin.

Palaute terveystarkastuksen tuloksista lähetetään TE-toimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 11.8.2021