suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Työttömien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos olet työtön, voit hakeutua kuntasi järjestämään työttömien terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten toiminta-ajatuksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Omasta työkyvystä huolehtiminen helpottaa uudelleen työllistymistä ja työhön palaamista sekä ylläpitää työnhakijan henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Terveystarkastusten ajatuksena on e ...

Toimi näin

Li­sä­tie­toa saat ko­ti­paik­ka­kun­ta­si so­siaa­li­toi­mis­tos­ta tai TE-toi­mis­tos­ta. Tarkastukseen pääsemiseksi tarvitset lähetteen aikuissosiaalityöstä tai TE-toimistosta. Tarkastusajan voi va­ra­ta ter­veys­hoi­ta­jil­ta.

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömän terveystarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Jos tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Jos haluat työttömän terveystarkastukseen, ole yhteydessä terveyskeskukseen.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 31.10.2022