suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Coronaria Oy

Työtoiminta vammaisille, pitkäaikaissairaille ja kehitysvammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Posio
  • Yksityinen palvelu

Työtoiminta on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille itsenäistymisen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Työtoiminta sopii yksin asuville, tukiasunnossa asuville ja itsenäisempään asumiseen siirtyville. Työtoiminta tukee sosiaalisia kontakteja, työelämän taitojen harjoittelua, omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä asumisessa. Työtoiminta toimii kuntoutustuella oleville yhtenä osa ...

Toimi näin

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla henkilöille, joilla vamman, sairauden tai muun syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaiset saavat tukea työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Erityishuoltona työtoimintaa järjestetään henkilöille, joiden kehitys, henkinen toiminta on estynyt, häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden vamman vuoksi, jotka eivät muuten saa tarvitsemiaan palveluja.

Työtoiminnan palvelun saamiseksi asiakkaalla on oltava kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke ja hänen tulee olla motivoitunut sekä sitoutunut työtoiminnassa käymiseen.

Palvelu on maksuton.

Työtoiminnan palvelu ja sen saamiseksi tarvittavat kuljetukset ovat asiakkaalle maksuttomat. Mahdollinen ruokailu on asiakkaalle maksullinen.

Palvelun toteuttaa

Coronaria Oy

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy
Tekstistä vastaa: Coronaria Oy
Päivitetty: 20.11.2022