suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Työtapaturma

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Valtion henkilöstön työtapaturmailmoituskäytäntö 15.2.2021 alkaen.

Uudessa tavassa vahingon kärsinyt tekee itse ilmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, jonka jälkeen tapaturmayhdyshenkilö täydentää, vahvistaa ja lähettää ilmoituksen Valtiokonttoriin.

Huomioithan, että työtapaturmayhdyshenkilöllä tulee olla voimassa oleva sähköinen valtuutus Suomi.fi -palvelussa, jotta hänellä on oikeus käsitellä virastonsa tapaturmailmoitukset.

Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.

Korvaukset perustuvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

Toimi näin

Valtion henkilöstön työtapaturmailmoituskäytäntö 15.2.2021 alkaen.

 • Hakeudu lääkäriin.
 • Lääkärikäynnin yhteydessä kerro työnantajasi nimi ja vakuutuslaitokseksi Valtiokonttori.
 • Tee välittömästi tapaturman sattumisen jälkeen tapaturmailmoitus Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Vaatii vahvaa tunnistautumista (verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti). Käytä Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Internet Explorer 11-verkkoselaimia, jotta palvelu toimii moitteettomasti.
 • Ilmoita esimiehellesi työtapaturmasta.
 • Jo vireillä olevaa tapaturmailmoitusta voit täydentää myöhemmin lisätietolomakkeella.
 • Tapaturma-asiamies saa myös tiedon ilmoituksestasi, tarkistaa ja vahvistaa sen.
 • Saat sähköpostiisi tiedon, kun tapaturma-asiamies on tarkistanut ja vahvistanut ilmoituksen.
 • Saat Valtiokonttorin päätöksen postitse.
 • Työnantaja tai muu vastuuorganisaatio saa päätöksen vain, jos on oikeutettu ansiomenetyskorvaukseen tai sairaanhoitokulukorvaukseen tai vahinkoa ei korvata.

Kenelle ja millä ehdoin

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturma sattuu työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella työtehtävissä.

Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin.

Kotona ja määrittämättömässä paikassa tehtävässä työssä korvaussuoja on voimassa vain työnteon yhteydessä. Työnantajan välitön työnjohto- ja valvontaoikeus ei ulotu etätyöhön. Tällöin työntekijä päättää itse työympäristöstään ja siitä, miten työnsä tekee ja tällöin esimerkiksi ruokailu- ja virkistystauot eivät kuulu turvan piiriin.

Sähköisen asioinnin piiriin kuuluvat valtion palvelussuhteessa olevat henkilöt.

Henkilö, joka suorittaa työkokeilua, valmennusta tai rangaistusta tai on eläkeläinen tai sopimuspalokuntalainen, heillä on erilainen työtapaturmailmoituskäytäntö. Tällöin yhteys Valtiokonttorin korvauspalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 10.3.2021