suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Työtapaturma

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.

Lisäksi korvataan mm. työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen tapaturmat ja vakuuttamattomien sopimuspalokuntalaisten sekä vankien tapaturmat.

Korvaukset perustuvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

Toimi näin

1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti virastosi tapaturma-asiamiehelle tai työnantajasi edustajalle.

2. Tapaturma-asiamies tai työnantajan edustaja ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin. Sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta.

3. Ota käyttöön Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Kun sinulla on käytössäsi Suomi.fi-viestit, asiointisi Valtiokonttorin kanssa nopeutuu. Voit olla Suomi.fi-viestit -palvelun kautta yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun.

Jos vahingostasi on tehty vahinkoilmoitus jo aikaisemmin, voit ilmoittaa myöhemmin aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut palvelun kautta.

4. Jos vahingon hoito vaatii magneettitutkimusta tai toimenpidettä, lääkäri pyytää etukäteen Valtiokonttorista maksusitoumuksen.

Valtiokonttori ilmoittaa sinulle kun asiasi on tullut vireille ja aloittaa asiasi selvittämisen viipymättä, viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asiasi ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.

HUOM. Jos sinulla on jo vireillä työtapaturman korvaushakemus, lähetä asiaan liittyvät uudet dokumentit sähköpostilla tai Suomi.fi-viestit palvelussa. Yhteystiedot alhaalla vasemmalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat mm.

• valtion palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä

• työkokeilussa ja -valmennuksessa olleiden tukityöllistettyjen tapaturmat ja

• vakuuttamattomien sopimuspalokuntalaisten sekä

• vankien työtapaturmat.

Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin.

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturma sattuu työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella työtehtävissä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015

Perustiedot

Palvelusta vastaaValtiokonttori
Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 6.5.2019