suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaisten neuvontapalvelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työsuojelua koskevia ohjeita ja neuvoja saat työsuojeluviranomaisten Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta, puhelinneuvonnasta sekä ottamalla yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse tai kirjeitse sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee.

Tyosuojelu.fi on työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, jossa tarjoamme hyödyllistä työsuojelutietoa niin työnantajille kuin työntekijöille. Sivusto opastaa työpaikkoja kattavasti mm. työsuhdeasioissa, turvallisten työolojen varmistamisessa ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisessä. Tyosuojelu.fi sisältää myös tietoa työsuojeluviranomaisilta haettavista luvista ja viranomaiselle tehtävistä ilmoituksista. Verkkopalvelumme on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Tarkempaa tietoa ja vastauksia on mahdollista saada työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonnasta. Saat neuvontaa kaikissa työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Meiltä kysytään usein mm. seuraavista asiakokonaisuuksista:

• työsopimuksista, palkkauksesta, työajasta, vuosilomista ja muista työsuhteen ehtoihin liittyvistä kysymyksistä

• työsuhdelainsäädännöstä ja keskeisistä työehtosopimuksista

• työpaikan työolosuhteiden parantamisesta ja työpaikan oman työsuojelutoiminnan kehittämisestä

• työtilojen ja työmenetelmien sekä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta

• psykososiaalisesta kuormituksesta, häirintää ja epäasiallista kohtelua sekä työsyrjintää koskevista kysymyksistä.

Lisäksi annamme neuvoja tilaajan selvitysvelvollisuuksista, ulkomaalaisen työvoiman käytöstä sekä rakennusalan työpaikkojen työolosuhteiden parantamisessa.

Neuvonnassa ei käsitellä yksittäisen työnantajan ja työtekijän edunvalvontaan liittyviä asioita.

Ilmoitukset vakavista työtapaturmista ja työpaikalla olevista epäkohdista voit ilmoittaa neuvontaamme. Neuvonnan yhteydessä voit pyytää valvontatoimenpiteitä.

Asioidaksesi kirjeitse, sähköpostitse tai muuten sinun tulee ottaa yhteyttä sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Toimi näin

Työsuojeluviranomaisten verkkopalvelu on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.tyosuojelu.fi.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä. Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620. Palvelu on tarkoitettu kaikkien työpaikkojen työntekijöille ja työnantajille työlainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä ja tulkinnoissa. Neuvontaa antavat kunkin aihepiirin erityisasiantuntijat.

Halutessasi neuvontaa sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavoin ota yhteyttä sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Yhteystiedot ja virastojen toimialueet löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Voit ottaa yhteyttä luottamuksellisesti ja saada neuvontaa halutessasi nimettömänä. Työsuojeluviranomaisen toimia edellyttävissä kirjallisissa toimenpidepyynnöissä on mainittava nimi ja yhteystiedot sekä työsuojeluvalvonnalle esitettävät vaatimukset perusteineen.

Kenelle ja millä ehdoin

Verkkopalvelumme ja puhelinneuvontamme on ensisijaisesti tarkoitettu työntekijöille ja työnantajille.

Palvelu on maksuton.

Neuvontapalvelu on maksutonta. Puhelu valtakunnalliseen puhelinneuvontaan maksaa lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran. Maksut määräytyvät soittajan liittymäsopimuksen hinnaston mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 2.10.2020