suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Työssä tapahtunut esinevahinko

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtion palveluksessa olevalle voidaan maksaa korvausta omaisuuden vahingoittumisesta työtehtävässä (= työ- ja virkavahingot). Korvattavia ovat ainoastaan vahingot, jotka johtuvat jollain tavalla virka- tai työtehtävien erityisluonteesta.

Myös virka- tai työtehtävässä apuna olleella on sama oikeus korvaukseen.

Toimi näin

Korvausta haetaan Valtiokonttorin hakemuslomakkeella.

Korvausta haettaessa on tärkeää, että kerrot hakemuslomakkeessa riittävän tarkasti vahinkotapahtuman ja siihen liittyvät olosuhteet, sillä kaikki työssä tapahtuneet vahingot eivät ole välttämättä korvattavia.

Hae korvausta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vahinko tapahtui huolimatta siitä

  • oletko saanut vahingoittuneen esineen tilalle uuden esineen tai
  • oletko saanut uudesta esineestä laskua.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että:

  • hakija on valtion palveluksessa
  • hakijan omaisuutta on vahingoitettu virka- tai työtehtävän vuoksi tai se on vahingoittunut virkatoimesta tai työtehtävästä johtuvien erityisten olosuhteiden vuoksi
  • vahingoittunut omaisuus on hakijan omaa, kuten vaatetusta, muu virka- tai työtehtävässä mukana ollut esine tai käytössä ollut kulkuväline

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 3.3.2020