suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työolosuhteiden järjestelytuki

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea, kun henkilön vamma tai sairaus vaikuttaa työllistymiseen tai työn säilyttämiseen.

Työolosuhteiden järjestelytuen tarkoituksena on tukea työnantajaa, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia ja hankinnasta tai muutostöistä aiheutuvia kustannuksia on pidettävä työnantajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen merkittävinä.

Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua.

Tuki edistää osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia sijoittua sopivaan työhön tai säilyttää työpaikkansa avoimilla työmarkkinoilla.

Toimi näin

Työolosuhteiden järjestelytukea haetaan siltä työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto), jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat. Tukea haetaan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella TEM6.85 Hakemus työolosuhteiden järjestelytuesta.

Jos tukea haetaan muutostöihin tai työvälineiden/kalusteiden hankkimiseen, tukea on haettava kuukauden kuluessa muutostyön tekemisestä tai työvälineen taikka kalusteen hankinnasta. Toisen työntekijän antamaan apuun myönnettävä työolosuhteiden järjestelytuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden tuntien perusteella. Maksatushakemus toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää työnantajalle tämän oikeudellisesta muodosta riippumatta.

Tuki on harkinnanvarainen. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) arvioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan perusteella työolosuhteiden järjestelytuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden. Arvioinnissa otetaan huomioon myös työnantajan taloudellinen asema. Työnantajan on toimitettava TE-toimistolle riittävät selvitykset järjestelytuen tarpeen arvioimiseksi.

Järjestelytuen myöntäminen työ- tai muussa palvelussuhteessa olevan työntekijän vammasta tai sairaudesta aiheutuviin hankintoihin tai muutostöihin edellyttää, että työnantaja osallistuu kustannusten rahoittamiseen kohtuulliseksi katsottavalla määrällä.

Tuen enimmäismäärä työvälineiden hankkimisesta tai työpaikan muutostöistä on 4000 euroa henkilöä kohden. TE-toimisto voi hyväksyä tuen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona. Toisen työntekijän antamaa apua TE-toimisto voi myöntää enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan toteutuneiden tuntien perusteella 20 euroa tunnilta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 1.7.2021