suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työolosuhteiden järjestelytuki

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Työolosuhteiden järjestelytuen tarkoituksena on tukea sinua työnantajana, jos palkkaamasi tai palveluksessasi jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia ja hankinnasta tai muutostöistä aiheutuvat kustannukset ovat organisaatiosi taloudelliseen tilanteeseen nähden merkittäviä.

Voit hakea työolosuhteiden järjestelytukea myös korvaama ...

Toimi näin

Hae työolosuhteiden järjestelytukea alueesi TE-toimistosta. Täytä työ- ja elinkeinoministeriön lomake TEM685 Hakemus työolosuhteiden järjestelytuesta.

Jos haet tukea muutostöihin tai työvälineiden tai kalusteiden hankkimiseen, sinun on haettava tukea kuukauden kuluessa muutostyön tekemisestä tai työvälineen tai kalusteen hankinnasta.

Toisen työntekijän antamaan apuun myönnettävä työolosuhteiden järjestelytuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden tuntien perusteella. Maksatushakemus toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Työolosuhteiden järjestelytuki on harkinnanvarainen. TE-toimisto arvioi tuen tarkoituksenmukaisuuden. Arvioinnissa otetaan huomioon työntekijäsi tilanne sekä organisaatiosi taloudellinen asema. Sinun on toimitettava TE-toimistolle riittävät selvitykset järjestelytuen tarpeen arvioimiseksi.

Järjestelytuen myöntäminen työntekijän vammasta tai sairaudesta aiheutuviin hankintoihin tai muutostöihin edellyttää, että työnantajana osallistut kustannusten kattamiseen kohtuulliseksi katsottavalla määrällä.

Tuen enimmäismäärä työvälineiden hankkimisesta tai työpaikan muutostöistä on 4 000 euroa henkilöä kohden. TE-toimisto voi hyväksyä tuen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkoon.

Toisen työntekijän antamaa apua TE-toimisto voi myöntää enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan toteutuneiden tuntien perusteella 20 euroa tunnilta.

Palvelun toteuttaa

Työ- ja elinkeinotoimisto

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto

Palvelusta vastaa

Työ- ja elinkeinotoimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 31.10.2022