suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Verohallinto

Työnantajarekisteri

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana.

Työnantajarekisteri on Verohallinnon rekisteri, johon on koottu tiedot säännöllisesti palkkaa maksavista työnantajista. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on säännöllinen työnantaja seuraavissa tilanteissa:

  • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa 2 tai ...

Toimi näin

Yritys voi rekisteröityä työnantajarekisteriin joko perustamisilmoituksen tekemisen yhteydessä tai myöhemmin.

Jos teet perustamisilmoituksen sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ), voit ilmoittaa yrityksesi samalla myös Verohallinnon rekistereihin. Jos teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella, voit ilmoittaa yrityksesi myös Verohallinnon rekistereihin samalla paperilomakkeella. Ulkomainen yritys voi tehdä perustamisilmoituksen vain paperilomakkeella.

Jos et ilmoita yritystäsi työnantajarekisteriin vielä perustamisen yhteydessä, voit tehdä sen myöhemmin OmaVero-palvelussa, heti kun yrityksellä on Y-tunnus.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Jos koko yritystoiminta loppuu, ilmoita siitä lopettamisilmoituksella YTJ-palvelussa. Hakeudu samalla ilmoituksella pois työnantajarekisteristä. Jos yritystoiminta jatkuu, mutta et toimi enää säännöllisenä työnantajana, voit hakeutua pois työnantajarekisteristä OmaVerossa.

Jos ulkomaisen yrityksen yritystoiminta loppuu Suomessa, ilmoita siitä lopettamisilmoituksella. Saat paperilomakkeen YTJ-palvelusta. Hakeudu samalla ilmoituksella pois työnantajarekisteristä. Jos yritystoiminta jatkuu, mutta työnantajarekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty, voit hakeutua pois työnantajarekisteristä OmaVerossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

  • Yrityksellä on palveluksessaan vain 1 vakituinen työntekijä.
  • Yrityksellä on palveluksessaan 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Yrityksen pitää antaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tiedot maksetuista palkoista. Ilmoitus on annettava aina, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajarekisteriin. Työnantajan sairausvakuutusmaksut pitää ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella.

Jos yritys kuuluu työnantajarekisteriin eli se on säännöllinen työnantaja, sen pitää antaa tulorekisteriin ilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei makseta. Ei palkanmaksua -tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella.

Jos yritys ei kuulu työnantajarekisteriin eli se on satunnainen työnantaja, sen ei tarvitse antaa tulorekisteriin ilmoituksia, ellei se maksa palkkaa tai muita suorituksia.

Ulkomainen yritys

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa, yritys rinnastetaan suomalaiseen maksajaan ja sitä koskevat edellä mainitut velvollisuudet.

Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen pitää kuitenkin antaa palkkatietoilmoitus tulorekisteriin näissä tilanteissa:

  1. Yritys maksaa palkkaa työntekijälle, joka työskentelee Suomessa ja täyttää jonkin näistä ehdoista:
  • on vakuutettu Suomessa
  • oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta
  • on rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä, jonka palkkaa Suomi voi verottaa työntekijän asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella.

2. Yritys maksaa palkkaa työntekijälle, joka työskentelee ulkomailla mutta on vakuutettu Suomessa.

Palvelun toteuttaa

Verohallinto

Palvelusta vastaa

Verohallinto
Tekstistä vastaa: Verohallinto
Päivitetty: 30.10.2023