suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kärsämäen kunta

Työmatkatuet

  • Palvelu
  • Kärsämäki
  • Julkinen palvelu

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville Kärsämäkisille.

Vuonna 2022 tuki on haettavissa 1.10.-31.10. Kunnanhallitus hyväksyy tuen myöntämisehdot.

Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta ja tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000.

Kenelle ja millä ehdoin

  1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.
  2. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.
  3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.
  4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Tuki myönnetään edellisen vuoden vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon.
  5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa.
  6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.
  7. Tuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKärsämäen kunta
Palvelusta vastaaKärsämäen kunta
Alue Kärsämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kärsämäen kunta
Päivitetty: 17.3.2022