suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Työlupa tiealueella työskentelyyn

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työhön, joka kohdistuu maantiehen, tapahtuu tiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, on oltava ELY-keskuksen lupa. Lupa tarvitaan myös rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle. Lisäksi kertaluontoiset työt, kuten erikoiskuljetusten vaatimat koneelliset muutostyöt tai kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvä ...

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Liitä hakemukseen hakutavasta riippumatta seuraavat liitteet:

 • kohteeseen laadittu liikenteenohjaussuunnitelma tai kohteeseen soveltuva mallikuva
 • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
 • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
 • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne koskevat maanteitä

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Jos tiedossasi on hakemuksen asiointitunnus tai diaarinumero (PIRELY…), lisää myös ne aiheeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Työssä on noudatettava Väyläviraston ohjeluettelossa olevia ohjeita:

 • Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset
 • Liikenne tietyömaalla, Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt
 • Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet
 • Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat


Määräaika

Työtä ei saa aloittaa ennen myönteisen päätöksen saamista. Tarkemmat ehdot määritellään lupapäätöksessä.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (Työlupa tiealueella työskentelyyn). Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä. Lupapäätöksen voimassaoloaikaan voidaan hakea jatkoaikaa. Luvan voimassaoloajan jatkaminen on maksullista. Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Lähetä pyyntö jatkoajasta sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat@ely-keskus.fi. Kirjoita aihekenttään lupapäätöksen diaarinumero (PIRELY/xx/20xx). Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (387/2020).

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 26.1.2023