suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Työlupa tiealueella työskentelyyn

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työhön, joka kohdistuu maantiehen, tapahtuu tiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, on oltava ELY-keskuksen lupa. Lupa tarvitaan myös rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle. Lisäksi kertaluontoiset työt, kuten erikoiskuljetusten vaatimat koneelliset muutostyöt tai kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle.

Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Tiellä työskentelyyn liittyviä taustatietoja voi selvittää jo suunnitteluvaiheessa Väyläviraston avoimesta tiestötietosovelluksesta. Tiedot esitetään karttapohjaisesti. Tien perustietojen (nopeusrajoitus, liikennemäärä, ajoradan leveys, sillat, pohjavedensuojaus) lisäksi sovelluksesta näkee minkä ELY-keskuksen, alueurakan ja liikennekeskuksen alueella kohde sijaitsee.

Toimi näin

Luvanhakijan tulee täyttää lupahakemus. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Työlupia voi vielä toistaiseksi hakea myös nykyisin käytössä olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella. Sähköinen lomake löytyy sivuston oikeasta reunasta Oikopolut-otsikon alta.

Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalveluun. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Sähköisessä asioinnissa huomioitavaa: Jos täydennät hakemusta myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat@ely-keskus.fi. Älä täytä lisätiedoille sähköistä lomaketta uudelleen, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena. Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi hakijan nimi sekä työkohteen kunta ja tienumero. Jos tiedossasi on hakemuksen asiointitunnus tai diaarinumero (PIRELY…), lisää myös ne aiheeseen.

Täytetyn erillisen hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa sähköpostitse: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

 • kohteeseen laadittu liikenteenohjaussuunnitelma tai kohteeseen soveltuva mallikuva
 • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
 • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
 • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne koskevat maanteitä

Kenelle ja millä ehdoin

ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päättää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskuksen yhteyshenkilö suorittaa maastossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen.

Työssä on noudatettava Väyläviraston ohjeluettelossa olevia ohjeita:

 • Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset
 • Liikenne tietyömaalla, Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt
 • Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet
 • Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat

Palvelu on maksullinen.

Sekä myönteinen että kielteinen lupapäätös on maksullinen. Maksut määrätään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.


Määräaika

Työlupa on oltava ennen töiden aloittamista.

Käsittelyaika

Työluvan käsittely kestää noin viikosta kolmeen viikkoon.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä. Voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika luvan voimassaoloaikana. Jatkoajan pituus riippuu tehtävästä työstä. Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (387/2020).

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 16.11.2020