suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota TE-toimistot voivat myöntää yhdistysten, säätiöiden, kuntien tai kuntayhtymien hanketoimintaan. Hankkeiden tavoitteena on tuottaa palveluja, jotka edistävät työttömien työnhakijoiden työllistymistä. TE-toimisto linjaa kunkin hakukierroksen yhteydessä, millaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään.

...

Toimi näin

Hae avustusta sähköisestä Aluehallinnon asiointipalvelusta.

 • Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellinen hakemus pitkittää asian käsittelyä.
 • Liitä hakemukseen vaaditut liitteet.
 • Jos saat pyynnön täydentää hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta TE-toimiston kanssa.
 • TE-toimisto tekee asiasta avustuspäätöksen, joka toimitetaan Aluehallinnon asiointipalveluun.

Hae avustuksen ennakkoa ja maksatusta avustuspäätöksen mukaisesti.

 • Täytä ja lähetä maksatushakemus Aluehallinnon asiointipalvelun Maksatukset-välilehdeltä.
 • Liitä maksatushakemukseen vaaditut liitteet.
 • Lisätietoa maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista. Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, kuntaa ja kuntayhtymää lukuun ottamatta, voidaan myöntää avustusta enintään 75 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Tulevien vuosien rahoittamisen ehtona on, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista. Avustuksen saajalla on raportointivelvollisuus.

Työllisyyspoliittista avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen.

Avustusta ei myönnetä

 • hankkeisiin, jotka eivät liity henkilöasiakkaille tarjottaviin TE-palveluihin,
 • julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin,
 • sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään tai
 • investointeihin tai irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin tai vuokrakustannuksiin.

Tausta ja lainsäädäntö

TEM:n ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Palvelun toteuttaa

TE-toimisto, KEHA-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Uudenmaan TE-toimisto, KEHA-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palvelusta vastaa

TE-toimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 30.6.2023