suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationYlöjärven kaupunki
openptv_service_area Ylöjärvi
openptv_service_language lang_fi

Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille asiakkaille. Siinä selvitetään, mitä palveluja työnhakija tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen ja ohjaavat työllistymistä edistäviin palveluihin. Toimintaa määrittää laki monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014).


ptv_serviceView_serviceUserInstructions

Palveluun tullaan ohjatusti, kun viranomainen on tunnistanut monialaisen yhteispalvelun tarpeen.


ptv_serviceView_serviceRequirements

Kunta, Kela ja TE-toimisto ohjaavat palveluun kuntansa työttömiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää, olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli 12 kuukautta tai 6 kuukautta (alle 25-vuotiaat) ja joilla arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.

ptv_serviceView_serviceCharge_FreeOfCharge


ptv_serviceView_serviceBackgroundAndLegislation

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Ylöjärven kaupunki