suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työkokeilun järjestäminen työpaikalla

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työnantajana voit tarjota ammatti- ja uravaihtoehtoja pohtivalle henkilölle mahdollisuuden kokeilla työn tekemistä aidossa työympäristössä.

Työkokeilu on työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana ammatti- ja uravaihtoehtojaan pohtiva henkilö voi hankkia tietoa uravalintojensa tueksi. Työkokeilun aikana henkilö tekee työtä oikeassa työympäristössä.

Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä sen ajalta ...

Toimi näin

Ilmoita TE-toimistolle tai kuntakokeilulle mahdollisuudestasi järjestää työkokeilu Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Kuvaile kokeiltava tehtävä. Kerro selkeästi ja yksityiskohtaisesti, millaisiin työtehtäviin alasta ja ammatista kiinnostunut tai työelämään paluuta suunnitteleva voi tutustua ja millainen työympäristö sinulla on tarjolla. Kerro myös työkokeilupaikan liikenneyhteyksistä sekä siitä, millaisten työaikojen puitteissa työkokeilussa toimitaan.

Koska työkokeilija ei ole työsuhteessa, eikä kokeilun tavoitteena ole saada työkokemusta, et voi asettaa työkokeilijan osaamiselle vaatimuksia.

Mainitse kuvauksessasi rikosrekisterin esittämisestä, jos työkokeilu sisältää työskentelyä lasten tai nuorten parissa.

TE-toimisto tai kuntakokeilu tarkistaa lähettämäsi ilmoituksen ennen sen julkaisemista, pyytää tarvittaessa täydentämään sitä tai ilmoittaa, jos järjestämismahdollisuus hylätään.

Jos ilmoitetusta työkokeilusta ei ole tehty työkokeilusopimusta kolmen kuukauden kuluessa, etkä ole poistanut tai TE-toimisto tai kuntakokeilu ei ole poistanut ilmoitusta, työkokeilumahdollisuuden vastuuhenkilöksi nimetyille henkilöille lähetetään automaattinen sähköpostiviesti. Viestissä pyydetään ilmoittamaan, onko työkokeilun järjestämismahdollisuus edelleen ajankohtaista ja ovatko aikaisemmin ilmoitetut tiedot muuttuneet. Jos et lähetä tietoja 14 vuorokauden kuluessa, ilmoitus työkokeilumahdollisuudesta poistuu automaattisesti.

Kun henkilö haluaa tulla työkokeiluun organisaatioosi, teet määräaikaisen kirjallisen sopimuksen TE-toimiston tai kuntakokeilun ja työkokeiluun osallistuvan kanssa. Sopimuksesta tulee käydä ilmi

 • työkokeilun tavoitteet,
 • työkokeilun suoritusaika ja -paikka,
 • työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen kesto sekä kokonaiskesto
 • tehtävät, joita työkokeiluun osallistuva suorittaa työkokeilun aikana,
 • työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta vastaava henkilö sekä
 • työttömyysturvan maksaja, jolle sinun on ilmoitettava mahdollisista poissaoloista.

TE-toimisto tai kuntakokeilu selvittää työkokeilun järjestäjää edustavan henkilön nimenkirjoitusoikeuden kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteritiedoista. Sinun tulee ilmoittaa luottamusmiehelle sopimuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit järjestää työpaikallasi työkokeilun, jos edustamasi organisaatio on

 • yritys,
 • kunta,
 • yhdistys,
 • säätiö tai valtion virasto laitos tai
 • työpaja.

Voit järjestää työkokeilun myös, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja.

TE-toimisto tai kuntakokeilu ohjaa ja valvoo kokeilua ja jos organisaatiosi on yritys, se arvioi, voiko työkokeilusta koitua yrityksellesi etua, joka vääristää yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua. Kilpailun vääristyminen estää työkokeilun järjestämisen.

Jos työnantajana käyt työntekijöidesi kanssa neuvotteluja lomautuksista tai irtisanomisista, työkokeilu on mahdollista järjestää, jos sen edellytykset täyttyvät ja sen järjestäminen on tarkoituksenmukaista. Työnantajana vastaat, ettei työkokeilun tarjoaminen heikennä työsuhteessa olevien työntekijöiden oikeuksia tilanteissa, joissa olet irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijöitäsi.

Kuntaa koskee työntarjoamisvelvollisuus. Työkokeilu voidaan kuitenkin järjestää kunnan tai kuntayhtymän työpajassa tai muussa vastaavassa valmennusyksikössä, jos työkokeiluun osallistuva kokeilee tehtäviä, joita kunta ei teetä omilla työsuhteisilla työntekijöillä ja joihin työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista työntarjoamisvelvollisuutta. Samoja periaatteita sovelletaan myös säätiön tai yhdistyksen ylläpitämään työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön.

Palvelun toteuttaa

TE-toimisto

Muut vastuuorganisaatiot

Satakunnan TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto

Palvelusta vastaa

TE-toimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 21.12.2023