suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Työelämän huumetestaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työelämän huumetestausta voi pyytää joko työnantaja tai terveydenhuollon toimintayksikkö. Työelämässä tehtävät huumetestit ovat valvonnallista testausta, jolla halutaan tutkia henkilön päihteiden käyttöä.

Työelämän huumetestauksessa virtsanäytteen tutkimuspaketeissa ensivaiheen testi ja kelpoisuustesti tehdään immunologisilla tekniikoilla, joilla saadut alustavat positiiviset tulokset varmistetaan kromatografis-massaspektrometrisillä menetelmillä.

Laajassa huume- ja lääkeaineseulonnassa sekä pitoisuusmäärityksissä käytetään kromatografis-massaspektrometrisia menetelmiä. Kaikki palvelussa käytettävät määritysmenetelmät ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti (testauslaboratorio T077).

Toimi näin

THL.n oikeustoksikologiayksikkö toimittaa pyynnöstä näytteenottovälineet ja näytteiden lähetyspakkaukset.

Lisätietoja työelämän huumetestauksesta saa verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan THL:n oikeustoksikologiayksikköön

Kenelle ja millä ehdoin

Työelämässä tehtävistä huumetesteistä säädetään yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksessa (218/2005) ja annetaan sovellusohjeita sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa (2/2006).

Työelämän huumetestausta voi pyytää joko työnantaja tai terveydenhuollon toimintayksikkö. Testaukseen osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöitä edellytetään perehtyneisyyttä huumetestaukseen. Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n koulutuksen "Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa" tai muun vastaavan koulutuksen.

Määrityksiä ei tehdä yksityishenkilöille.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kunnallisesta viranhaltijasta

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Palvelusta vastaaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivitetty: 29.1.2020