suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Tutkimuslupahakemus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Hakemus salassa pidettävien rekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten on tarkoitettu tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.

Hakemuksesta tulee ilmetä pyydetyn aineiston yksilöinnin lisäksi tutkimuksen, tilaston tai selvitystehtävän nimi sekä laatimisesta vastaava taho yhteystietoineen. Myös aineistojen käsittely- ja hävittämistiedot on ...

Toimi näin

Tutkimuslupahakemus täytetään ja jätetään sähköisesti. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kenelle ja millä ehdoin

KEHA-keskus perii viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta käytettyyn työaikaan perustuvan maksun, joka on 52 euroa tunnilta. Hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin ja KEHA-keskuksen päätökseen maksullisten suoritteiden hinnasta.

Jos tietojen hakemiseen täytyy käyttää ulkopuolista sovellustoimittajaa, peritään siitä aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen, yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön, ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Tiedustelut tietojen maksullisuudesta pyydetään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

ELY-keskus, TE-toimisto

Palvelusta vastaa

KEHA-keskus
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 28.6.2022