suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Turvakiellon hakeminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Alue

valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Turvakielto on poikkeuksellinen turvaamistoimi, jolla rajoitetaan henkilön osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatiedon luovuttamista väestötietojärjestelmästä vain sellaisille viranomaisille, joilla on oikeus turvakiellon alaisten tietojen käsittelyyn. Turvakielto ei ulotu muihin mahdollisiin osoitetiedon sisältäviin henkilörekistereihin.

Turvakieltoa voi hakea henkilö, jolla on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden olevan uhattuna. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi todistajansuojelutilanne, perheväkivaltatilanne tai toimiminen sellaisessa ammatissa, jossa henkilö joutuu kokemaan säännöllistä vakavan fyysisen väkivallan uhkaa.

Turvakiellon hakemista varten maistraattiin toimitetaan kirjallinen hakemus, jossa on selkeät perustelut siitä, mikä on hakijaan kohdistuva konkreettinen uhka ja kuinka todennäköinen se on. Täysi-ikäiset allekirjoittavat hakemuksen omasta puolestaan ja huoltajat yhdessä alaikäisten puolesta. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan uhkaa todentavat asiakirjat.

Turvakieltoasiakkaalle voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään yhteysosoite, jota turvakiellon luovutusrajoitukset eivät koske. Yhteysosoitteen avulla turvakiellon omaava henkilö on tavoitettavissa. Yhteysosoitteen tulee olla sellainen, josta ei ilmene henkilön asumista koskevia tietoja (esim. postilokero-osoite).


Toimi näin

Hakija toimittaa hakemuksen ja mahdolliset liitteet maistraattiin.


Kenelle ja millä ehdoin

Hakija oma aloite

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti