suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Turva-auttamispalvelu

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Turva-auttamispalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Kotiin annettavien tukipalveluiden tarkoituksena on, että voit suoriutua jokapäiväiseen elämääsi kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti ja saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämääsi.

Turva-auttamispalvelu tarkoittaa turvapuhelinlaitetta ja siihen yhdistettyä turvaranneketta tai -kaulanauhaa, joiden avulla voit hälyttää apua ympäri ...

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Kun kotiudut sairaalasta tai muusta hoitolaitoksesta, mahdolliset kotihoidon palvelut käynnistyvät kotiuttavan tahon toimesta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Kenelle ja millä ehdoin

Turva-auttamispalvelu voidaan myöntää sinulle, jos sinulla on epävakaa terveydentila, eksymisiä, kaatumisia tai niiden uhkaa. Voit olla oikeutettu turva-auttamispalveluun myös, jos sinulla on jokin terveydellinen syy, joka saattaa edellyttää nopeasti saatavaa apua.

Pirkanmaan hyvinvointialueella tukipalveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että asiakasohjaaja on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Erityisellä tarveharkinnalla palvelu voidaan myöntää tilapäisesti muille asiakkaille. Yksityinen turva-auttamispalvelu on avoin kaikille.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 31.8.2023