suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla.

Toimialaorganisaatio on tietyn tai usean maataloustuotteen tuotannon alalla toimiva usean toimijan muodostama alakohtainen organisaatio. Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuna tuotanto, jalostus ja kauppa. Vähimmäisvaatimuksena on tuotannon sekä jalostuksen tai kaupan edustajien osallistuminen. Toimialaorganisaation toimialana voi olla mikä tahansa maataloustuotannon ala.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat saada EU-tukea toimintaohjelmien toteuttamiseen. Muiden alojen tuottajaorganisaatioille ei ole saatavissa suoraan niille suunnattua EU- tai kansallista tukea.

Toimi näin

Kun tuottajaorganisaatio tulee hyväksytyksi, se voi laatia monivuotisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmaan sisältyville investoinneille ja kehittämistoimenpiteille voi hakea tukea, joka voi olla jopa 50 prosenttia toimintaohjelman toteutuneista kustannuksista. Tukikelpoisia toimenpiteitä ovat esim. laite- ja rakennusinvestoinnit ja markkinointitoimenpiteet.

Ohjeet hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioksi hakemiseen ja toimintaohjelman laatimiseen löytyvät hakuoppaasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuottajaorganisaatiohyväksynnän voi Suomessa saada hakemuksesta maataloustuotannon alalla toimiva yhteenliittymä. Tuottajaorganisaation jäsenten tuottamia hyväksyttäviä tuotteita voivat olla lähes kaikki maatalouden tuotteet.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation päätehtävä on omien jäsenten tuotteiden myyminen markkinoille. Hyväksyttävällä tuottajaorganisaatiolla tulee olla vähintään viisi hedelmä- ja vihannesalan tuotantoa harjoittavaa tuottajajäsentä.

Hyväksyttävän tuottajaorganisaation tai toimialakohtaisen organisaation tulee olla rekisteröity yhteisö. Hyväksymistä haetaan Ruokavirastolta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 4.3.2020