suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tukihenkilöpalvelua voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle. Tukihenkilöpalvelun saamiseen ei ole subjektiivista oikeutta. Tukihenkilöpalvelun sisältö, toiminnan tavoitteet ja kesto määritellään aina yksilöllisesti ja sitä myönnetään aina käyttäen harkintaa, yksilöllisesti lapsen ja p ...

Toimi näin

Ota yhteys oman kotikuntasi lastensuojelun sosiaalityöntekijään tai –ohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukihenkilöpalvelua ja tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna ja lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Sekä tukihenkilö- että tukiperhetoiminta räätälöidään lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 4.1.2023