suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tukihenkilö ja -perhetoiminta

  • Palvelu
  • 18 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tukihenkilötoiminta on lapsilähtöistä yhdessä tekemistä, usein kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa lapsen ja perheen ajatukset ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Työskentely voi olla pitkäkestoista, kannattelevaa työskentelyä tai lyhytaikaista ja suunnataan johonkin tiettyyn haasteeseen (esimerkiksi tilapäinen tuki läksyjen tekemiseen, perheen kriisitilanne). Työskentely voi myös suuntautua ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Tukihenkilön järjestäminen perustuu palvelutarpeeseen ja asiakassuunnitelmaan. Tukihenkilö voidaan myöntää lapselle kun:

- lapsi on lapsiperhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakas

- lapsi on itse halukas ottamaan työskentelyä vastaan

- lapsella on omia arjen haasteita, esimerkiksi yksinäisyys, haasteita kaverisuhteiden rakentamisessa, ei mielekästä tekemistä arjessa tai avun tarve esimerkiksi läksyjen kanssa

- vanhempien voimavarat eivät riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin, eikä lapsella ole muuta läheisverkostoa arjen tukena

- perheessä on vaikeuksia kasvatusasioissa, ihmissuhteissa, fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa tai jokin muu erityistarve.

Teemme lapselle päätöksen ja asiakassuunnitelman tukisuhteen tavoitteista, tiiviydestä ja kestosta.

Tukiperheet on tarkoitettu lapsiperheille, joilla:

- on lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuus

- lapsi on leikki- tai kouluiässä ja ikänsä ja kehitystasonsa puolesta pystyy irrottautumaan vanhemmistaan tukiviikonlopun ajaksi

- perheellä ei ole läheisverkostoa arjen tukena

- vanhempien voimavarat eivät riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin

- perheessä on vaikeuksia kasvatusasioissa, ihmissuhteissa, fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa tai jokin muu erityistarve.

Lapselle tehdään päätös tukiperhetoiminnasta, sekä asiakassuunnitelma, missä on kirjattuna tavoitteet tukiperhetoiminnalle. 

Palvelun toteuttaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 15.3.2023