suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki metsän terveyslannoitukseen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Metsän terveyslannoitus tarkoittaa suometsien tuhkalannoitusta sekä lannoitusta kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta. Tuki metsän terveyslannoitukseen on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Tukea myönnetään ainoastaan metsien terveyslannoitukseen, ei kasvatuslannoitukseen.

Metsän terveyslannoituksen tuki on 30 prosenttia kokonaiskustan ...

Toimi näin

Hae tukea metsän terveyslannoitukseen ennen töiden aloitusta. Metsän terveyslannoituksen voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Tulosta rahoitushakemus Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. Toimita hakemus Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää hakemuksen Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Toimita kemera-hakemus Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023. Kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Tee toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus. Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen määräajassa, jonka näet rahoituspäätöksestä.

Ennen lomakkeiden täyttämistä lue täyttöohjeet.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea metsän terveyslannoituksen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Puuston kehitys on hyvästä metsänhoidosta huolimatta taantuvaa maaperän ravinne-epätasapainon vuoksi, mutta kehitys voidaan saada elpymään lannoittamalla.
 • Lannoituksen tarve ja lannoitevalmisteen käyttö on määritelty kuvaamalla puuston oireet, kasvupaikan määrittelyllä (suometsät) tai ravinneanalyysillä.
 • Lannoituksessa käytettävä lannoitevalmiste soveltuu ravinteiden epätasapainon korjaamiseen.
 • Hakemuksessa on kerralla haettu tukea vähintään kahdelle hehtaarille. Hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita.
 • Kuvioiden koko on vähintään 0,5 hehtaaria.
 • Turvemaan kohde vastaa ravinnetasoltaan vähintään puolukkaturvekangasta.
 • Taimikoissa ehtona on lisäksi, että taimikon varhaishoito on tehty tarkoituksenmukaisella tavalla ja että taimikon keskipituus on vähintään 0,7 metriä.

Tukea ei myönnetä terveyslannoitukseen silloin, kun maaperä on vettä läpäisemätöntä savikkoa. Uudistuskypsille metsille ei voida myöntää tukea.

Kun maanomistaja toteuttaa hankkeen omana työnä itse, tuki voidaan myöntää vain lannoitekustannuksiin. Tukea ei voida myöntää maanomistajan omana työnä tekemään suunnittelutyöhön eikä lannoitteen levitystyöhön. Kun toimija hakee tukea maanomistajan valtuuttamana, tuki voidaan myöntää tarvikekustannusten lisäksi myös suunnittelu- ja työkustannuksiin.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityinen maanomistaja voi olla

 • luonnollinen henkilö (tämä on yleisin Kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto)
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltija, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisö, yhteenliittymä ja kuolinpesä, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiö, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskunta ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea terveyslannoitukseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (35/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta (185/2020)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)

Palvelun toteuttaa

Suomen metsäkeskus

Palvelusta vastaa

Suomen metsäkeskus
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 30.5.2023