suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tuholaistorjunta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Todentaakseen pätevyytensä ammattimaiseen tuholaistorjuntaan, tutkinnon suorittaneen henkilön on tehtävä Tukesille ilmoitus. Valmistekohtaisen erityistutkinnon suorittaneen tuholaistorjujan on erityistutkinnon todentamista varten tehtävä myös Tukesille ilmoitus. Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö merkitään Tukesin ylläpitämään tuholaistorjujan tutkintorekisteriin. Biosidivalmisteilla ammattimaista tuholaistorjuntaa suorittava toiminnanharjoittaja tekee Tukesille ilmoituksen yritystoiminnastaan.

Biosidivalmisteiden käyttöä koskevalla tutkinnolla osoitetaan tuholaistorjujan pätevyys. Tutkinnon tavoitteena on taata, että ammattimaisesti tuholaistorjuntaa tekevät henkilöt hallitsevat torjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön. Jos biosidivalmisteen käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, biosidivalmisteen hyväksymisen yhteydessä voidaan päättää valmisteen luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta vain erityisen tutkinnon (erityistutkinto) suorittaneille.

Toimi näin

Täytettävä lomake "Ilmoitus tuholaistorjunnan tutkinnosta" ja/tai "Ilmoitus tuholaistorjunnan yritystoiminnasta". Tukes merkitsee tiedot ja ylläpitää tuholaistorjunnan rekistereitä Kemikaalilain (599/2013) mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on ammattimaisen tuholaistorjujan koulutus tai vastaava ammattitaito, ja joka on suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon. Tukes merkitsee toiminnanharjoittajan ja vastuuhenkilön tuholaistorjunnan yritysrekisteriin.

Tietojen muutoksista sekä vastuuhenkilön vaihdoksesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Tukesiin. Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat kansallisen kemikaalilain mukaiset luvat/ilmoitukset/rekisteröinnit kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Biosidivalmisteilla ammattimaista tuholaistorjuntaa suorittavan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ennen tuholaistorjunnan aloittamista.

Käsittelyaika

Tukes merkitsee tiedot rekistereihin tiedot saatuaan.

Voimassaoloaika

Tutkinnot on uusittava viiden vuoden välein.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 30.3.2020