suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tuetun työllistymisen palvelut

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tuetun työllistymisen palvelut tuottavat lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa työttömille työnhakijoille ja avotyötoimintaa osana asiakkaan psykososiaalista kuntoutusta.

Asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet pohjautuvat Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksessa (TYP) laadittuun aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Sinulla tulee siis olla asiakkuus TYP: ...

Toimi näin

Kysy TYP-vastuuvirkailijaltasi mahdollisuudesta päästä lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan Tuetun työllistymisen palveluihin.

Kysy TE-hallinnon vastuuvirkailijaltasi mahdollisuudesta päästä palkkatuettuun työhön.

Kysy avotyöhön ohjautumisesta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen psykososiaalisen kuntoutuksen vastuuhenkilöltäsi.

Kenelle ja millä ehdoin

Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) asiakkaana sinulla on mahdollisuus osallistua lakisääteiseen kuntouttavaan työtoimintaan. Sovi työtoiminnan aloittamisesta yhdessä vastuuvirkailijoittesi kanssa.

Palkkatuettuihin tehtäviin työllistetään Etelä-Karjalan alueella asuvia työttömiä työnhakijoita, joilla on oikeus palkkatukeen ja jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet vähintään 300 päivää työmarkkinatukea.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on:

  • parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
  • vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
  • parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Päivitetty: 2.1.2024