suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Tonttijako

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tonttijako on asemakaavaa täydentävä suunnitelma siitä, miten kortteli tulisi alueella jakaa tonteiksi. Tonttijako voidaan laatia koko kortteliin tai korttelin osaan. Tonttijako tulee laatia ennen kuin kiinteistöt voidaan jakaa esimerkiksi lohkomalla tonteiksi tai ennen kuin kiinteistöt voidaan yhdistää. Tonttijaolla suunnitellaan kiinteistöjen tuleva jaotus tonteiksi, sekä jaetaan rakennusoikeude ...

Toimi näin

Tonttijaon tai tonttijaon muutoksen laadinta käynnistyy hakemuksesta. Tonttijakoa voi pyytää laadittavaksi asemakaavan yhteydessä, jolloin tonttijaon laadinta ei vaadi erillistä hakemusta. Mikäli asemakaavaa ei ole aikomus muuttaa, tulee hakea erillistä tonttijakoa tai tonttijaon muutosta.

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Hakemukseen tarvitaan hakijan yhteystiedot, kiinteistötunnus (tai osoite) mitä hakemus koskee, minkälaista toimenpidettä haetaan (tonttijako, tontin lohkominen yms.) tai mitä toimenpiteeltä tahdotaan (vapaasti kuvattuna). Jos hakijalla on jo tiedossa miten tontit haluaa jaettavan, tulee hakemuksen liitteeksi laittaa kartta mistä ilmenevät tonttien tulevat rajat ja mahdolliset rakennusoikeuksien jaot. Tonttijaon laadinnan yhteydessä näihin kysytään tarpeen vaatiessa täsmennystä.

Tonttijakoa haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Asemakaavan yhteydessä laadittavassa tonttijaossa tonttijaosta kuulutetaan asemakaavan yhteydessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Palvelun toteuttaa

Tampereen kaupunki

Palvelusta vastaa

Tampereen kaupunki
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 8.12.2022