suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Tonttijako

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Asemakaavan rakennuskortteliin kuuluvalle alueelle laaditaan tonttijako, joka on suunnitelma siitä, miten kortteli jaetaan tonteiksi. Tonttijakoa voidaan tarpeen vaatiessa myös muuttaa. Tonttijako tai tonttijaon muutos esitetään kartalla, josta ilmenee tonttien pinta-alat, rajat ja kulkuyhteydet. Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteis ...

Toimi näin

Ota yhteyttä kiinteistöinsinööriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistöinsinööri tutkii tonttijaon laatimisen edellytykset.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Palvelun toteuttaa

Savonlinnan kaupunki

Palvelusta vastaa

Savonlinnan kaupunki
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 29.12.2021