suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Naantalin kaupunki

Tonttijako

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu
Alue: Naantali
Palvelun kieli: suomi

Tonttijaossa määritetään miten asemakaavan kortteli jaetaan erillisiksi tonteiksi. Tonttijako voidaan laatia asemakaavan yhteydessä tai myöhemmin erikseen.

Jos maanomistaja haluaa muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa, voidaan tontille laatia hänen hakemuksestaan tonttijaon muutos. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kiinteistöinsinööri. Tonttijaon tai tonttijaon muutoksen laatiminen kestää noin 3 kuukautta.


Toimi näin

Hae tonttijakoa tai sen muutosta tulostettavalla lomakkeella. Merkitse lomakkeeseen haettavan toimenpiteen kohtaan "Tonttijako". Tonttijaon muutosta hakiessasi liitä hakemukseen myös alustava suunnitelma siitä, miten toivot tonttijakoa muutettavan.


Kenelle ja millä ehdoin

Tonttijaon tai tonttijaon muutoksen hakijan tulee olla alueen maanomistaja tai -haltija.

Palvelu on maksullinen.

Tonttijaon hintaan vaikuttaa tonttien määrä sekä se, laaditaanko tonttijako asemakaavan yhteydessä vai erillisenä tonttijakona. Tarkat hinnat löytyvät Ympäristöviraston maksuluettelosta Maanmittaus-osiosta.


Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki