suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Loviisan kaupunki

Tonttijako

  • Palvelu
  • Loviisa
  • Julkinen palvelu

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Tonttijaon mukaiset tontit muodostetaan itsenäisiksi kiinteistöikseen lohkomistoimituksella.

Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Erillinen tonttijako laaditaan maanomistajan hakemuksesta tai jos se havaitaan muutoin tarpeelliseksi. Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta haetaan lomakkeella ja siihen voi liittää esityksen suunnitellusta jaosta, esimerkiksi kartan. Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Tonttijaossa määritetään tulevien tonttien väliset rajat ja mahdollisten rasitteiden, kuten kulkuyhteyksien sijainti. Tonttijaossa määritetään myös tulevien tonttien rakennusoikeus asemakaavan perusteella.

Tonttijaon hyväksymisen jälkeen maanomistaja voi hakea lohkomistoimitusta tonttien muodostamiseksi. Tontit tulee muodostaa tonttijaon mukaiseksi, ennen kuin niille voidaan rakentaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maanomistaja maksaa hakemansa tonttijaon kustannukset. Tonttijaon perushinta on 400 euroa ja se sisältää kaksi uutta tonttia. Lisätonteista peritään maksua 100 euroa tontilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLoviisan kaupunki
Palvelusta vastaaLoviisan kaupunki
Alue Loviisa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Loviisan kaupunki
Päivitetty: 9.11.2020