suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Tonttijako

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella kaupungin, maanomistajan tai haltijan hakemuksesta tonttijako. Tonttijako on virallinen suunnitelma siitä kuinka asemakaavan mukainen kortteli tullaan jakamaan tonteiksi. Voimassa oleva tonttijako on siis edellytys sille, että tonttijaon mukainen tontti voidaan muodostaa rakentamiseen kelpaavaksi tontiksi esim. lohkomistoimituksessa.

Toimi näin

Tonttijaon vireille saattamiseksi sinun tulee täyttää tulostettava tonttijakohakemus tai tulla paikan päälle täyttämään kyseinen hakemus. Lähetä/jätä täytetty ja allekirjoitettu tontin lohkomishakemus kaupunkisuunnittelun toimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin. Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. Tonttijakoa laadittaessa kaavan mukainen numeroin osoitettu kokonaisrakennusoikeus voidaan jakaa muodostettaville tonteille

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Palvelun toteuttaa

Kotkan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kotkan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 1.12.2022