suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Tontin varaaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Seinäjoen kaupunki
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

Seinäjoen kaupunki tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja asumiseen. Omakotitonttien hinnat pyritään pitämään maltillisina, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus omakotiasumiseen. Osan tonteista voi myös halutessaan vuokrata.

Tonttitarjontaan kuuluu omakotitontteja, rivitalotontteja, kerrostalotontteja ja yritystontteja. Tietyillä alueilla on jatkuvassa haussa myös loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitettuja tontteja. Niiden haku- ja varauskäytännöt ovat samat kuin omakotitonteilla.

Kaikki Seinäjoen kaupungin vapaat tontit ovat nähtävillä Seinäjoen kaupungin Karttapalvelussa.

Uudet tontit luovutetaan hakemusten perusteella luovutusmenettelyn mukaisesti siten, että ensirakentajat ovat etusijalla. Tarvittaessa järjestetään arvontatilaisuus, jossa arvotaan valintavuorot ja hakijat valitsevat tonttinsa niiden mukaisessa järjestyksessä.


Toimi näin

Vapaita tontteja voi hakea sähköisesti eTontti-palvelussa Seinäjoen kaupungin Karttapalvelun Vapaat tontit -osion kautta.

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, voit hakea tonttia tontinhakulomakkeella.

Myös vapaat rivitalotontit löytyvät Karttapalvelun Vapaat tontit -osiosta. Lisätietoja niistä voi tiedustella kiinteistöteknikolta.

Vapaita kerrostalotontteja voi tiedustella kaupungingeodeetilta.

Vapaat yritystontit löytyvät Karttapalvelun Vapaat tontit -osiosta. Niiden myynnistä ja vuokrauksesta vastaa kaupungin kehittämisyhtiö Into Seinäjoki Oy.


Kenelle ja millä ehdoin

Uudet tontit tulevat haettaviksi lehtikuulutuksin ilmoitettavilla hakuajoilla.

Yhtä perhettä, kotitaloutta tai myyntiin rakentajaa kohti otetaan huomioon vain yksi hakemus.

Hakemukset käsitellään alueittain. Jos jollain alueella millekään tontille ei jätetä enempää kuin yksi hakemus, hakemukset vahvistetaan varauksiksi. Jos jollekin tontille kuitenkin jätetään useampia hakemuksia, hakijat kutsutaan arvontatilaisuuteen. Tilaisuudessa hakijoille arvotaan valintavuorot, joiden mukaisessa järjestyksessä he valitsevat ja varaavat tonttinsa kaikkien vapaana olevien tonttien joukosta.

Omakotitonttien luovutusmenettelyssä hakijat jaetaan ennen arvontatilaisuutta kolmeen ryhmään:

1. Ensimmäisenä valintavuorossa ovat ensirakentajat (hakija tai hakijan kanssa samassa taloudessa asuva), jotka eivät ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.

2. Toisena valintavuorossa ovat hakijat, joilla on kulunut vähintään viisi vuotta kaupungin myymän tai vuokraaman tontin luovutuskirjan allekirjoittamisesta.

3. Kolmantena valintavuorossa ovat myyntiin rakentajat.

Valintatilaisuuden jälkeen vapaaksi jääneet omakotitontit ovat seuraavasta päivästä lähtien ensirakentajien haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella eTontti-palvelussa.

Rivitalotontteja haetaan L1-suunnitelmien perusteella.

Tonttivaraukset ovat voimassa enintään vuoden ja varauksesta peritään hinnaston mukaiset maksut. Varausta voidaan jatkaa alueen tonttitilanteen sen salliessa.

Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asuttavaan kuntoon omakotitalon (asuinrakennus) kahden (2) vuoden kuluessa sekä täysin valmiiksi kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamispäivästä lukien. Rakentamiselle sekä rakentamisen aloittamiselle voidaan myöntää lisäaikaa erityisestä syystä.

Kaupat ja vuokraus tapahtuvat valtuuston vahvistamin hinnoin.

Tontin kauppahinta tai kuluvan vuoden vuokra maksetaan ennen luovutuskirjan allekirjoittamista. Lisäksi tontin oston yhteydessä peritään myös tontin lohkomiskulut.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet.

Palvelu on maksullinen.

Tonttivarauksesta peritään päätösmaksu (17 €) sekä varausmaksua (50 €/kk omakotitontista ja 100 €/kk rivitalotontista). Taksoihin tulossa muutoksia 1.8.2019 alkaen. Maksetut varausmaksut hyvitetään tontin hinnassa tai vuokrassa, mutta niitä ei palauteta, mikäli varaus ei johda rakentamiseen.


Palvelun toteuttaa: 
Seinäjoen kaupunki