suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Tontin rekisteröinti päätöksellä

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Mikäli sitovan tonttijaon asemakaava-alueella on voimassa tonttijako, minkä muotoinen alueeltaan kiinteistörekisterissä oleva kiinteistö on, mutta mikä ei ole laadultaan tontti tai sen kiinteistötunnus ei ole tonttijaossa osoitettu, voidaan kiinteistö merkitä tonttijaon mukaisella tunnuksella kiinteistörekisteriin tekemällä tästä päätös.

Jos päätöksen kohteella on kiinteistörekisterissä rasitemerkintöjä, jotka ovat jo lakanneita esimerkiksi aiemmin suoritettujen yleisten alueiden muodostamistoimitusten johdosta, todetaan päätöksessä näiden lakkaaminen ja poistetaan lakannut merkintä kiinteistörekisteristä. Samassa yhteydessä voidaan myös lakkauttaa sellainen tarpeeton rasite, jonka lakkauttamisesta asianosaiset ovat tehneet sopimuksen.

Laadunmuutospäätöksen yhteydessä tulevan tontin pinta-alaksi laitetaan sen todellinen rajamerkkien koordinaateista laskettu pinta-ala.

Jos niin sanotun jäämätontin omistaja hakee rakennuspaikkaansa merkittäväksi kiinteistörekisteriin, voidaan tontti rekisteröidä tekemällä tunnusmuutospäätös.

Toimi näin

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Hakemukseen tarvitaan hakijan yhteystiedot, kiinteistötunnus (tai osoite) mitä hakemus koskee, minkälaista toimenpidettä haetaan (kiinteistöjen yhdistäminen, tontin lohkominen yms.) tai mitä toimenpiteeltä tahdotaan (vapaasti kuvattuna).

Hakemuksen tulee tehdä kiinteistön omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mahdolliset valtakirjat, yhtiökokouksen pöytäkirjat tai muut hakemiseen oikeuttavat asiakirjat.

Päätöstä haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistön laatua ja tunnusta koskeva tieto voidaan muuttaa päätöksellä, mikäli päätöksen edellytykset täyttyvät.

Päätöksen edellytyksiä ovat mm. sitovan tonttijaon mukaisuus päätöksen jälkeen.

Palvelu on maksullinen.

Päätöksen kustannukset määräytyvät voimassa olevan taksan mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 1.2.2022