suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Tontin lohkominen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Varkauden kaupunki
Alue: Varkaus
Palvelun kieli: suomi

Asemakaavoitetun alueen ja haja-asutusalueen lohkomisesta, sekä kiinteistörekisterin ylläpidosta Varkauden alueella vastaa Maanmittauslaitos.

Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Ennen tontin lohkomista on Varkauden keskustaajaman alueelle laadittava sitova tonttijako. Sitovan tonttijaon mukainen tontti on edellytys rakennusluvan saamiseksi. Tontin lohkominen laitetaan vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen myöntämästä määräalan lainhuudosta.

Tontin lohkominen kestää noin kolme kuukautta


Toimi näin

Tontin lohkomista haetaan kirjallisella hakemuksella Maanmittauslaikoselta. Mikäli kyseessä on määräala, lohkominen tulee vireille ilman erillistä hakemusta.


Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Lohkomisen edellytyksenä on, että hakija omistaa muodostettavan tontin koko alueen.

Palvelu on maksullinen.

Lohkomistoimituksen kustannukset määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan.


Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.


Palvelun toteuttaa: Maanmittauslaitos (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)