suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Tontin lohkominen

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tontin lohkomistoimituksessa jaetaan maaomaisuutta muodostamalla suunnitelman (tonttijaon) mukainen tontti ja merkitään se valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Tontin lohkomisen yhteydessä määritetään uusi omistusalue, sen rajat ja oikeudet. Toimituksessa tehtävät päätökset perustuvat lakeihin, toimitusinsinöörin päätöksiin, asiakkaan toiveisiin ja tehtyihin sopimuksiin.

Tontin lohkomisen yhteydessä voidaan perustaa esimerkiksi kulkuoikeus tontille, vaihtaa alueita maanomistajien välillä (tilusvaihto), kohdistaa kiinnityksiä ja tehdä muita tarpeellisia toimenpiteitä tontin käytön kannalta.

Kiinteistön (tontin) omistaja voi hakea omistamansa maa-alueen jakamista, eli lohkomista. Lohkomisen edellytyksenä on maanomistajan tahtotilan ilmaisevan hakemuksen toimittaminen kiinteistörekisterin pitäjälle. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimii Tampereen asemakaavoitetulla alueella kunta ja asemakaavoitetun alueen ulkopuolella Maanmittauslaitos.

Mikäli henkilö on ostanut osa-alueen kiinteistöstä, eli määräalan, joka on voimassa olevan tonttijaon mukaisen tontin muotoinen alue, käynnistyy tontin lohkominen automaattisesti määräalan saatua lainhuudon. Mikäli määräala ei ole tonttijaon mukainen, tulee ensin hakea tonttijaon muutosta (mikäli tähän on asemakaavan mukaiset edellytykset), minkä jälkeen määräala voidaan lohkoa tonttijaon mukaiseksi tontiksi.

Toimi näin

Tontin lohkomista haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Hakemukseen tarvitaan hakijan yhteystiedot, kiinteistötunnus (tai osoite) mitä hakemus koskee, minkälaista toimenpidettä haetaan (tontin lohkominen, rasitetoimitus yms.) tai mitä toimenpiteeltä tahdotaan (vapaasti kuvattuna).

Hakemuksen tulee tehdä kiinteistön omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mahdolliset valtakirjat, yhtiökokouksen pöytäkirjat tai muut hakemiseen oikeuttavat asiakirjat.

Palvelu on maksullinen.

Tontin lohkomisen kustannukset määräytyvät voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 27.5.2021