suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Tontin lohkominen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Naantalin kaupunki
Alue: Naantali
Palvelun kieli: suomi

Naantalin kaupunki suorittaa tontin lohkomiset sitovan tonttijaon alueella, eli Manner-Naantalin ja Luonnonmaan asemakaavoitetuilla alueilla. Muilla alueilla lohkomisista vastaa Maanmittauslaitos.

Rakennusluvan voi sitovan tonttijaon alueella myöntää vain tontille, joka on lohkottu asemakaavan mukaiseksi tontiksi.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisella hakemuksella tai hakemuksetta Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille ilmoituksen määräalan lainhuudosta. Lohkomistoimitus kestää noin kolme kuukautta.


Toimi näin

Jos lohkottava tontti sijaitsee Manner-Naantalin tai Luonnonmaan asemakaava-alueella, hae tontin lohkomista tulostettavalla lomakkeella kaupungilta. Merkitse lomakkeeseen haettavaksi toimenpiteeksi "Tontin lohkominen ja rekisteröinti".

Jos lohkottava kohde sijaitsee muualla kuin Manner-Naantalin tai Luonnonmaan asemakaava-alueella, hae lohkomista Maanmittauslaitokselta.

Määräalana saadun tontin lohkomista ei tarvitse erikseen hakea, vaan lohkominen käynnistyy Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille tiedon määräalaan myönnetystä lainhuudosta.


Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Tontin omistajalla tulee olla lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin ja määräaloihin, joista kaavan mukainen tontti muodostuu. Myös muodostajakiinteistöjen ja määräalojen kiinnityksien tulee olla yhtenevät tai vain yhteen muodostajakiinteistöön tai määräalaan voi kohdistua velkakiinnityksiä.

Palvelu on maksullinen.

Tontin lohkominen maksaa tontin pinta-alasta riippuen 900 - 2000 euroa. Tarkat hinnat löytyvät Ympäristöviraston maksuluettelosta Maanmittaus-osiosta.


Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki