suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Tontin lohkominen

  • Palvelu
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Alue

Forssa
Palvelun kieli: suomi

Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaan muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Tontti muodostetaan lohkomistoimituksessa tai eräissä tapauksissa kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä. Asemakaava-alueella tontiksi muodostaminen on rakennusluvan edellytys.

Lohkomistoimituksessa noudatetaan kiinteistönmuodostamislain mukaisia säännöksiä.

Forssan kaupunki ylläpitää kiinteistörekisteriä asemakaavoitetulla alueellaan ja vastaa sen alueen tontin lohkomisista. Ei-asemakaavoitetulla alueella lohkomisista vastaa Maanmittauslaitos.


Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen tekemän hakemuksen perusteella tai Maanmittauslaitoksen toimitettua ilmoituksen määräalan lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterinpitäjälle.

Tontin lohkominen asemakaava-alueella edellyttää voimassa olevaa asemakaavaa ja tonttijakoa. Omistajalla tulee olla myös lainhuuto kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lisäksi edellytyksenä on, että tontin alueeseen vahvistetut eri kiinnitykset eivät ole esteenä.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Forssan kaupunginvaltuuston päättämään kiinteistötoimitusmaksuun.


Palvelun toteuttaa: 
Forssan kaupunki