suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren kaupunki

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

  • Palvelu
  • Pietarsaari
  • Julkinen palvelu

Pietarsaaren kaupunki pitää kiinteistörekisteriä kaupungin asemakaava-alueilla. Näillä alueilla rakennuspaikat syntyvät tontin lohkomisella. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa kiinteistöstä erotetaan määräala ja muodostetaan se itsenäiseksi tontiksi. Tontti voidaan muodostaa myös liittämällä määräala jo olemassa olevaan kiinteistöön.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta. Lohkomisen edellytyksenä on sitova tonttijako. Jos lohkottavan tontin alueella ei ole sitovaa tonttijakoa tai jos asianosainen haluaa muuttaa sitä, tulee ennen lohkomista hakea tonttijaon muutosta.

Lohkomisessa vahvistetaan muodostettavan tontin rajat sekä mahdolliset tontin hyväksi perustettavat tai tonttia rasittavat käyttöoikeudet, kuten kulkuyhteydet. Nämä tiedot tallennetaan julkiseen kiinteistörekisteriin.

Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla läsnä. Asianosaisten poissaolo ei kuitenkaan estä lohkomista. Toimituskokouksen ajankohdasta ilmoitetaan asianosaisille erikseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren kaupunki
Palvelusta vastaaPietarsaaren kaupunki
Alue Pietarsaari
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren kaupunki
Päivitetty: 15.4.2020