suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Voit hakea tonttisi lohkomista. Tontin lohkominen voi tulla vireille myös maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungin kiinteistöinsinööripalveluihin tiedon määräalan lainhuudosta.

Kaupungin asemakaavoitetulla alueella vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti muodostetaan kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksella. Kun toimitus on saanut lainvoiman, tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Tontti on rakentamiskelpoinen vasta sitten, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin.

Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1 - 3 kk.

Oulun kaupungin asemakaavoitetun alueen tontin lohkomisesta ja paikallisen kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa Oulun kaupunki.

Vuoden 2013 kuntien yhdistymisen seurauksena Oulun kaupungissa on vahvistettujen asemakaavojen alueita, joilla on voimassa ohjeellinen tonttijako. Jos sitovan tonttijaon laatiminen ei ole tarpeellista, ohjeellisen tonttijaon mukaiset rakennuspaikat erotetaan lohkomistoimituksella tilaksi. Oulun kaupunki suorittaa rekisterinpitoalueellaan (= asemakaavoitettu alue lukuun ottamatta ranta-asemakaavojen alueita) myös ohjeellisten rakennuspaikkojen tilaksi lohkomiset.

Alueilla, joilla ei ole asemakaavaa, lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Myös ranta-asemakaavojen lohkomisista vastaa Maanmittauslaitos.

Toimi näin

Hae lainhuuto kiinteistöllesi tai määräalalle maanmittauslaitokselta, ellei lainhuudatusta vielä ole tehty.

Hae lohkomista ensisijaisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisen asiointipalvelun kautta. Voit hakea toimitusta myös tulostettavalla hakemuslomakkeella. Lähetä hakemus postitse tai sähköpostilla osoitteeseen kiinteistonmuodostus[at]ouka.fi. Voit jättää hakemuksen myös Ympäristötalon asiakaspalvelupisteeseen.

Hae lohkomista hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista mieluummin jo edellisenä kesänä. Kiireellisessä tilanteessa voit nopeuttaa lohkomistoimitusta hankkimalla kaikkien asianosaisten kirjallinen hyväksyminen.

Kysy lisätietoja ja toimintaohjeita kiinteistöinsinööriltä, kiinteistörekisterin hoitajalta ja toimitusinsinööreiltä soittamalla tai asioimalla Ympäristötalossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Lohkomisen edellytyksenä on, että hakija tai määräalan omistaja omistaa muodostettavan tontin koko alueen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä "Kiinteistötoimitusmaksut".

Tausta ja lainsäädäntö

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 3.12.2021