suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rantasalmen kunta

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Rantasalmi
  • Julkinen palvelu

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa rakennusvalvonnasta merkinnän sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja niin sanottujen lankapukkien rakentamista varten. Rakennusvalvonta suorittaa tarvittaessa myös likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen, käytettyyn työaikaan perustuvan maksun. Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua asiakas tilaa rakennusvalvonnalta rakennuksen sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Katselmuksesta kirjoitetaan asiakkaalle todistus. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.

Toimi näin

Tilaa työ Rantasalmen rakennusvalvonnalta sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun edellytyksenä on hyväksytty rakennuslupa.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRantasalmen kunta
Palvelusta vastaaRantasalmen kunta
Alue Rantasalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rantasalmen kunta
Päivitetty: 2.6.2020