suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.

Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa merkintätyön ympäristösihteeriltä tai maankäyttöteknikolta sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja niin sanottujen lankapukkien rakentamista varten.

Rakennuksen perustusten (sokkeli) valmistuttua asiakas tilaa mittaus ja kiinteistöt -yksiköltä rakennuksen sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Suoritetusta katselmuksesta kirjoitetaan asiakkaalle todistus.

Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.

Toimi näin

Ottakaa yhteyttä rakennusvalvontaan sen jälkeen kun rakennuslupahakemus on hyväksytty.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 17.5.2021