suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Alue

Lumijoki
Palvelun kieli: suomi

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa rakennusvalvonnasta merkinnän sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja niin sanottujen lankapukkien rakentamista varten. Rakennusvalvonta suorittaa tarvittaessa myös likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen taksaan perustuvan maksun.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua asiakas tilaa rakennusvalvonnalta rakennuksen sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.


Palvelun toteuttaa: 
Lumijoen kunta