suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alavuden kaupunki

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Alavus
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.

Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa merkintätyön kaupunkimittaus- yksiköstä sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjatöitä varten.

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua asiakas tilaa kaupunkimittaus-yksiköstä rakennuksen sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti on hyväksyttyjen piirustusten mukainen, sekä lisätään rakennuksen sijainti asemakaavan pohjakartalle.

Toimi näin

Tilaa työ Alavuden kaupunkimittaus-yksiköstä sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun edellytyksenä on hyväksytty rakennuslupa.

Palvelu on maksullinen.

Sisältyy rakennuslupamaksuun.

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlavuden kaupunki
Palvelusta vastaaAlavuden kaupunki
Alue Alavus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alavuden kaupunki
Päivitetty: 2.2.2022