suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Tontin halkominen

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Sellaisella maanomistajalla, jolla on tilaan, tonttiin tai niiden määräosaan lainhuuto, on oikeus saada tila tai tontti halkomalla jaetuksi. Jakoperusteena tontin halkomisessa on pääsääntöisesti osakkaan omistama osuus. Sitovan tonttijaon alueella tontti tai tila voidaan jakaa halkomalla, jos kiinteistöt voidaan muodostaa tonttijaon mukaisesti.

Tontin halkominen on hyvä vaihtoehto asiakkaille, kun yhteisomistus halutaan purkaa ilman erillistä jakosopimusta ja kun asioista on omistajien kesken yhteinen näkemys (sovintohalkominen). Jos yhteisomistus puretaan halkomisen avulla, osapuolet eivät tee jakosopimusta eivätkä hae lainhuutoja tai kiinnitysten kohdistamista, vaan ainoa haettava toimenpide on halkominen.

Halkomistoimituksen ydin on jakosuunnitelma. Sitovan tonttijaon alueella jakosuunnitelma voidaan tehdä erillisenä dokumenttina tai se voi olla osa toimituspöytäkirjaa. Jakosuunnitelmassa esitetään jakoperuste, muodostettavat kiinteistöt, kiinteistöjen osuudet yhteisiin, kohdistuvat rasitteet ja niiden käsittely, vanhat rasiteoikeudet ja mahdolliset uudet perustettavat rasitteet sekä halkomisen johdosta maksettavat korvaukset. Jakosuunnitelman esittämisen jälkeen tehdään päätös halkomisesta.

Toimi näin

Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Hakemukseen tarvitaan hakijan yhteystiedot, kiinteistötunnus (tai osoite) mitä hakemus koskee, minkälaista toimenpidettä haetaan (tontin halkominen, rasitetoimitus yms.) tai mitä toimenpiteeltä tahdotaan (vapaasti kuvattuna).

Hakemuksen tulee tehdä kiinteistön omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mahdolliset valtakirjat, yhtiökokouksen pöytäkirjat tai muut hakemiseen oikeuttavat asiakirjat.

Tontin lohkomista haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin halkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako. Tontin halkominen perustuu jakosuunnitelmaan, joka voi olla erillinen tai osa toimituspöytäkirjaa.

Palvelu on maksullinen.

Tontin halkomista haetaan asemakaavoitetulla alueella Tampereen kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 18.5.2020