suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Terveydenhoitaja tekee kaikille lukiossa ja ammatillisessa perus- tai aikuiskoulutuksessa ensimmäistä vuotta opiskeleville terveystarkastuksen. Terveystarkastuksessa otetaan huomioon aikaisempi terveys- ja hyvinvointisuunnitelma. Tarvittaessa tilataan aiemmat terveystiedot.

Terveystarkastuksen yhteydessä suositellaan täyttämään Pegasos-sairauskertomuksen terveystottumuslomake. Ammatillisen koulutuksen terveystarkastuksissa kiinnitetään lisäksi huomiota opiskelualaan liittyviin terveydellisiin vaatimuksiin ja otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset.

Lääkärintarkastus järjestetään toisen asteen koulutuksessa opiskeleville ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Mikäli lääkärintarkastus on tehty opiskelijavalinnan yhteydessä kyseisen opiskelualan lainsäädännön tai erityispiirteiden vuoksi, ja siitä on kirjoitettu T-todistus tai vastaava, erillistä lääkärintarkastusta ei tarvitse enää tehdä, ellei terveydenhoitajan terveystarkastuksessa ilmene siihen uutta tarvetta. Opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus on perusteltua tehdä miespuolisille opiskelijoille sinä vuonna, kun opiskelija on kutsunnanalainen.

Lääkärintarkastus tehdään ensimmäisenä opiskeluvuotena kuitenkin aina

erityisopiskelijoille

opiskelijoille, joilla on opiskelualaan tai tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus tai vamma

opiskelijoille, jotka joutuvat opiskeluaikanaan alttiiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille

terveydenhoitajan arvion mukaan

Lääkärintarkastuksessa selvitetään nuoren voimavarat ja mahdolliset tuen tarpeet sekä psyykkinen ja fyysinen terveydentila. Tarkastuksessa huomioidaan terveystottumukset ja mahdolliset aikaisemmat sairaudet. Terveysneuvonnan painopisteitä ovat mielenterveyden tukeminen, ruokailu- ja liikuntatottumukset, päihteiden käytön ehkäisy ja seksuaaliterveys. Lääkärintarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan Nuorison terveystodistus ja kutsunnanalaisille kirjoitetaan lääkärinlausunto terveydentilasta puolustusvoimille. Tarvittaessa nuori ohjataan lisätutkimuksiin tai jatkohoitoon.

Aikuislukioissa lukiotutkintoa suorittavien, alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden terveystarkastusohjelma toteutetaan lukion 1. luokan tarkastusohjelman mukaisesti. Aikuislukion opiskelijat, jotka ovat suorittamassa vain yhtä kurssia aikuislukiossa, eivät kuulu terveystarkastusten piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijat

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 28.11.2021