suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Toimintaympäristön kehittämisavustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, j ...

Toimi näin

  1. Ennen hakemuksen jättöä kehittämishankkeen sisältöä on hyvä hahmotella etukäteen sekä selvittää myös muun hankkeeseen vaadittavan omarahoituksen saatavuus ja riittävyys. Ennen hakemuksen jättämistä on aina suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan ja keskustella hankkeen rahoituskelpoisuudesta.
  2. Hae toimintaympäristön kehittämisavustusta Lomake.fi-asiointipalvelussa.
  3. Hae toimintaympäristön kehittämisavustuksen maksatusta Yritystukien sähköisessä asioinnissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakijan tulee olla voittoa tavoittelematon julkinen tai yksityinen yhteisö/säätiö.

Kehittämistoimenpiteitä voidaan tukea enintään 80 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea enintään 45 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu taikka muu hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi ei katsota hankkeen valmisteluun liittyviä toimenpiteitä kuten suunnittelutyötä, lupien hankintaa ja toteutettavuustutkimuksia. Avustus pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavan palvelun kehittämiseen myönnetään de minimis -tukena.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 5.5.2021