suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kontiolahden kunta

Toimintatuki ja kuntalisä yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille

  • Palvelu
  • Kontiolahti
  • Julkinen palvelu

Toimintatuella/kuntalisällä kannustetaan yhdistyksiä, seurakuntia ja yrityksiä tarjoamaan työtehtäviä työttömille. Maksamisen edellytyksenä on riittävä ohjaus työttömän jatkopolun tukemiseksi. Toimintatuen määrä riippuu työllistämistoimenpiteestä (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö). Toimintatuen määrät vahvistetaan vuosittain työllisyysohjelmassa talousarvion yhteydessä.

Toimi näin

Yhteys työllisyyspalveluihin, tukien haku sähköisesti kunnan kotisivujen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Niille yhdistyksille, jotka saavat työttömän palkkaamiseen 100 % palkkatuen, ei kuntalisää makseta. Yhdistys voi saada kuntalisän kuitenkin niissä tilanteissa, joissa se 100 % palkkatukijakson jälkeen jatkotyöllistää työttömän alle 100 % palkkatuella vähintään 6 kuukaudeksi. Myöskään niille yhdistyksille, joilla on jo palvelun tuottamista koskeva sopimus kunnan kanssa, ei toimintatukea/kuntalisää makseta. Toimintatukea voi hakea koko vuoden ajan ja se maksetaan maksimissaan 4 erässä toteutuneiden toimenpiteiden määrän ja niiden keston mukaan (täysinä kuukausina). Toimintatuen hakija liittää vuoden ensimmäiseen hakemukseen selvityksen kunnan edellyttämästä ohjausresurssista. Kaikkien tuen saajien on annettava selvitys siitä, mihin henkilöt, joiden perusteella tuki on maksettu, ovat sijoittuneet päättyneen kuntouttavan työtoiminnan jakson, työkokeilun tai työssäolon jälkeen.

Palvelun toteuttaa

Kontiolahden kunta

Palvelusta vastaa

Kontiolahden kunta
Tekstistä vastaa: Kontiolahden kunta
Päivitetty: 26.4.2022