suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Tee Seinäjoen ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti- ilmoitus käyttäen valmiita lomakkeita. Uudet laitokset rakennetaan noudattaen asetuksia, mutta valvomme vanhojen laitosten kuntoon laittamista jälkivalvonnalla.

Toimi näin

Eri toimialojen rekisteröinnille on laadittu omat toimialakohtaiset lomakkeet, joka toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimialakohtaisissa asetuksissa on määritetty ne vaatimukset, jotka toiminnan on täytettävä. Siirtymä aika on vielä kesken olemassa olevien keskisuurten energialaitosten osalta.

Palvelu on maksullinen.

Perimme rekisteröinnistä ympäristönsuojelun taksan mukaisen maksun.


Määräaika

Keskisuurista polttolaitoksista on jätettävä rekisteröinti ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ja muista ilmoitusvelvollisista toiminnoista 60 vuorokautta ennen.

Käsittelyaika

1-2 kk

Voimassaoloaika

toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä varmistetaan, että toiminnassa noudatetaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

VNA alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

VNA asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

VNA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

VNA eräiden VOCeja käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 13.2.2020