suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Tee Seinäjoen ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti- ilmoitus käyttäen valmiita lomakkeita. Uudet laitokset rakennetaan noudattaen asetuksia, mutta valvomme vanhojen laitosten kuntoon laittamista jälkivalvonnalla.

Toimi näin

Eri toimialojen rekisteröinnille on laadittu omat toimialakohtaiset lomakkeet, joka toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimialakohtaisissa asetuksissa on määritetty ne vaatimukset, jotka toiminnan on täytettävä. Siirtymäaika on vielä kesken olemassa olevien keskisuurten energialaitosten sekä betoniasemien ja betonituotetehtaiden osalta.


Määräaika

Keskisuurista polttolaitoksista on jätettävä rekisteröinti ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ja muista ilmoitusvelvollisista toiminnoista 60 vuorokautta ennen.

Käsittelyaika

1-2 kk

Voimassaoloaika

toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

VNA alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

VNA asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

VNA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

VNA eräiden VOCeja käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

VNA kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 19.8.2021