suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tee ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta rekisteröinti-ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimelle. Voit tehdä rekisteröinti-ilmoituksen, jos toimintasi koskee asfalttiasemaa, jakeluasemaa, keskisuurta energiantuotantolaitosta, betoniasemaa, kemiallista pesulaa tai muita orgaanisia liuottimia käyttävää toimintaa.

Rekisteröinnille on määrätty tietyt kriteerit, joiden tulee täytty ...

Toimi näin

Tee rekisteröinti-ilmoitus ensisijaisesti ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa. Voit toimittaa ilmoituksen liitteineen myös sähköpostitse tai postitse.

Jos tarvitset apua ilmoituksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.


Määräaika

Tee ilmoitus viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyse on keskisuuresta energiantuotantolaitoksesta. Tee ilmoitus viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Käsittelyaika

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi ilmoituksen toimialasta riippuen joko 30 tai 60 päivän kuluessa rekisteröinti-ilmoituksen saapumisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 19.4.2023