suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lempäälän kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa ilmoitukset toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Lempäälän ja Vesilahden kuntien osalta. Lisätietoa ympäristöpäälliköltä..

Toimi näin

Rekisteröinti tapahtuu joko

  1. Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoituksella
  2. Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoituksella
  3. Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoituksella
  4. Pienten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoituksella.

Ilmoitus toimitetaan siihen kuntaan, jossa toimitaan;

  1. Lempäälä: sähköpostitse yhdyskunta@lempaala.fi tai postitse yhdyskunnan palvelualueen kirjaamoon
  2. Vesilahti: sähköpostitse vesilahdenkunta@vesilahti.fi tai postitse Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Lisätietoa ympäristöpäälliköltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

........

Palvelu on maksullinen.

Rekisteröinti-ilmoituksesta perittävä maksu ilmenee kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.


Määräaika

Toiminnan voi aloittaa 90 päivän päästä ilmoituksen jättämisestä. Mahdollisesti toiminta voidaan rekisteröidä nopeammalla aikataululla.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmenee hyväksytystä ilmoituksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta, Lempäälän kunta
Muut vastuuorganisaatiotVesilahden kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä, Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 25.5.2020