suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Rekisteröinnin vaativat toiminnot on esitetty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 2.

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä löytyy ympäristöhallinnon sivuilta (www.ymparisto.fi).

Toimi näin

Rekisteröinti-ilmoitukset tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lomakkeilla, jotka löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta toimialoittain. Ilmoituslomake voidaan lähettää joko postitse Kiteen ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitteeseen Kiteentie 25, 82500 Kitee tai sähköpostilla osoitteeseen ymparisto.kirjaamo@kitee.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Palvelu on maksullinen.

Toiminnan merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on maksullinen. Maksun suuruus on määritelty tarkemmin Kiteen ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä vähintään 90 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyaika on 1-2 kk riippuen ympäristölautakunnan kokousaikataulusta. Ilmoituksen käsittelyaika voi pidentyä, jos ilmoitusasiakirjat ovat puutteelliset ja tarvitsevat täydentämistä.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa niin kauan kuin toiminta on olemassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Ympäristönsuojelulaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiteen kaupunki
Palvelusta vastaaKiteen kaupunki
Alue Kitee
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 29.5.2020