suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Osa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista kuuluu lupa- tai ilmoitusmenettelyiden sijaan rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröinti tarkoittaa sitä, että viranomainen merkitsee toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut toiminnot tietyin ehdoin. Näitä ovat esimerkiksi asfalttiasemat, jakeluasemat, ...

Toimi näin

Rekisteröinti-ilmoituslomakkeet löydät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Täytä lomake, liitä sen mukaan tarvittavat liitteet ja toimita se kunnan kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse. Ympäristövalvonnan viranhaltija pyytää tarvittaessa täydennyksiä ilmoitukseen.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Palvelun toteuttaa

Hollolan kunta

Palvelusta vastaa

Hollolan kunta
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 23.1.2024